Reglement

GELIEVE AANDACHTIG TE LEZEN

ORGANISATIE EN REGLEMENT
BEACHVOLLEY GALBERGEN

 

Gelieve erop te letten dat je het afval in de doorvoor bestemde vuilniszak doet.
PMD-afval in de Blauwe PMD-zak en het andere afval in de grijze (zwarte) vuilzak.

 

1. Iedere ploeg krijgt bij de aanmelding voor het tornooi een wedstrijdschema voor het verdere verloop van de dag. Hierop vindt u WANNEER en OP WELK TERREIN u speelt en wanneer u optreedt als scheidsrechter. Tijdens de voorronde speelt elke ploeg 4 wedstrijden en zal ze 2 maal aantreden als scheidsrechter. De eerste 4 ploegen per reeks uit de voorronde spelen voor de finalereeks en de anderen ploegen spelen nog een wedstrijd tegen de ploeg die net voor of net achter hen geworden is op basis van de voorronde.

2. Wanneer u optreedt als scheidsrechter dient u het wedstrijdresultaat te noteren op de daartoe bestemde wedstrijdblaadjes. Vul het terrein en reeks ook zeker in als dit niet werd voorgedrukt. Deze wedstrijdbriefjes dienen ONMIDDELLIJK NA DE WEDSTRIJD gesorteerd te worden aan de wedstrijdleiding. Als scheidsrechter vindt u eveneens bij elk terrein een puntenbord, wedstrijdfluitje en balpen. Gelieve dit alles na de wedstrijd ter plaatse te laten. De eerste ploegen die moeten fluiten kunnen dit alles komen afhalen bij de wedstrijdleiding.

3. Elke wedstrijd wordt gespeeld naar 2 sets van 21 punten volgens het rallypointsysteem, 21 is uit. Elke wedstrijd wordt volledig uitgespeeld; de start- en stoptijdstippen vermeld op het wedstrijdformulier zijn louter indicatief. De spelers dienen er zelf op toe te zien dat de wedstrijden elkaar vlot opvolgen. Als de stand in evenwicht is, bv: 21-15 en 15-21, wordt er een tie-break naar 3 punten gespeeld.

4. Er wordt gespeeld volgens het officieel volleybalregelement met uitzondering van de middellijn.

5. Elke wedstrijd wordt gestart door de ploeg die als eerste vermeld staat op het wedstrijdschema. De andere ploeg heeft de keuze van terreinkant. Iedere ploeg mag, indien gewenst, reservespelers inzetten. Het is echter niet toegestaan dat wisselspelers zouden optreden als invallers voor verschillende ploegen. Er mag maximaal één wissel per ploeg per set worden uitgevoerd. De scheidsrechter dient hierop toe te zien.

6. De puntentelling gebeurt als volgt: per gewonnen set wordt een punt bedeeld. Per gewonnen match een extra punt. Gelijkspelen kan niet. Na de kwalificatieronde wordt er per terrein een rangschikking opgemaakt aan de hand van het totaal aantal behaalde punten. In geval van gelijke stand in de rangschikking geeft het aantal sets voor en sets tegen de doorslag; indien dit geen uitsluitsel biedt, zullen de punten voor en punten tegen het resultaat beslechten. Moest ook dit resultaat gelijk zijn dan beslist het lot.
De rangschikking na de eerste ronde is voor belang voor de finalereeksen. De beste ploegen van de reeks beslechten een plaats voor de finale.

7. Het tornooi wordt dagelijks afgesloten met de prijsuitreiking die plaatsvindt vlak na de laatste wedstrijd van de finalerondes. Wees sportief, en ………….. veel volleybalplezier!

 

Het Beachvolley Galbergen-bestuur